YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

 פאזל להרכבה: בית מעוצב בשני חלקים

כתבה במגזין בניין ודיור על בית באזור השפלה שעוצב באופן מקורי בשני חלקים.

 

בחלקו התחתון של הבית נמצא האגף החברתי וכולל את אזור הארוח, מטבח וסלון. תקרת המטבח המודרני נמוכה יותר, מאחר שמעליו ממוקמים חדרי השינה. 

 

לכתבה המלאה במגזין בניין ודיור

  • מטבח מודרני

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il