YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

מיכאל דנינו - מנהל שטח

אחד הדברים הכי חשובים לי במהלך עבודתי ב"מיכאלו", הוא שמירה על מקצועיות ואמינות לאורך כל הדרך.

כאחראי ומבקר איכות ושירות בשטח, אני סמוך ובטוח שהעבודה המדויקת והמקצועית שעשו קודמיי באולם התצוגה ובמפעל משלב התכנון, העיצוב והיצירתיות עד האיכות והשירות, תבוא לידי ביטוי בהתקנה בשטח.

אני שואף לכך שכל לקוח שרכש "מיכאלו" ונתן בנו את אמונו המלא, יתרגש מאושר עוד יותר כשיראה את המטבח שלו מותקן בבית אם זה מטבח לבן או כל מטבח אחר. חשוב לי החיוך, האושר, ההתרגשות של הלקוח מהרגע שיש לו "מיכאלו" בבית.

כאשר בסוף התהליך בא אליי הלקוח ומחבק אותי, אני יודע שאנו, כצוות וכחברה, כנראה, עושים משהו נכון. בשבילי, בתור הפנים של החברה בבית הלקוח, זה הסיפוק הגדול ביותר.

 

  • מיכאל_בפנים.jpg

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il