YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

שרה ובני קניאק ממליצים על המטבח שרכשו דרכנו

 לאודי דנינו ולכל המשפחה - חנניה, חן, אביב ומיכאל תודה על ההשקעה,
האכפתיות, הסובלנות, השירות המשפחתי והיחס האישי.

"הבטחתם יונה עלה של זית הבטחתם שלום - בבית הבטחתם אביב ופריחות" הבטחתם מטבח,
ארונות מקלחת וארון כניסה הבטחתם איכות, מטבחים יוקרתיים ומקצועיות וקיימתם בגדול!!!!!!

בהמון תודה, חברות והוקרה משפ' קניאק

שרה ובני קניאק ממליצים על המטבח שרכשו דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il