YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

קרנית ושי דקל ממליצים על המטבח שלהם

שלום,

אני לא מסוג האנשים שכותבים המלצות חדשות לבקרים - בטח לא בפייס, אבל כשנפגשים עם מקרים בהם אנשי מקצוע יוצאים מגדרם על מנת לעזור לך ומוסיפים על זה שירות יוצא מגדר הרגיל - לאחר קבלת המוצר - במקרים אלו נכון, ראוי וצריך לתת מילה טובה.
בנוסף, מטבח לדעתי זה לא מוצר שמחיר (בגבולות המוגדרים) הוא פקטור.

זה משהו שאתה (אישתך חיה ונושמת איתו). הוא מוצר ש"ירגיע" את הבית ובמקרה שלנו - מייצר את המפגש המשפחתי היומיומי. אם אתת כבר משלם - אתה מצפה שהוא יהיה מעולה. אני בתור גבר מכניס בפנים עלויות תיקון, כיוון, שיוף שצריכות לבוא אחרי ההרכבה.

שם מניסיוני (ומניסיונם של אחרים), החברות האחרות נופלות וגורמות לסיוט מתמשך של, תחנונים לבוא ולתקן וגם אז זה סוג של "פלסטר" ולא פיתרון מלא.

אנחנו כבר יותר מחודשיים עם מטבח מדהים.


המסע החל ממסע הקניות (שם כל חנות נתנה לך להרגיש מיליון יורו ושכדאי לך "ללכת" איתם).

במיכאלו השתכנענו בחן שזה המקום שבו צריכים לעשות את המטבח - חברה המתמחה במטבחים יוקרתיים.

הכל היה מסודר ומתוקשר ברמה מקצועית ואמיתית - תכניות (חשיבה, העמדה, חלוקה, שינוי, חשיבה מחדש וחוזר חלילה) , שינויים נוספים, קביעת תאריך, אספקה והרכבה - הכל היה בזמן ותוקשר בזמן.


השלב שלא ציפיתי לו הוא השירות אח"כ - טלפון יום למחרת אם הכל לשביעות רצוננו, כמו כן בשבוע אח"כ.

לאחר מכן תיאום לתיקון קל של דלתות והגעה בזמן שנקבע מראש. הכל נעשה בצורה מקצועית ונכונה.

זה לא הופיע לך כמו "יציאה לקרב" עם חברה. אלא כמו חבר שבא לעזור לך.

בסיכום העניין - רמת השירות, כללת ומקצועית במיכאלו פורצת גבולות וכך צריך לנהוג בלקוח

תודה מקרב לב,
קרנית ושי דקל

קרנית ושי דקל ממליצים על המטבח שלהם

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il