YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

פנינה ואסף נעמן ממליצים על המטבח שרכשו דרכנו

 לאודי, חן ואביב היקרים


רצינו להודות מקרב לב על עזרתכם הרבה בתכנון ועיצוב המטבח בביתנו החדש בתל - מונד.
שאפנו לעצב מטבח לבן אשר יתאים לצרכינו תוך ניצול מקסימלי ונבון של החלל וזכינו לממש שאיפה זו באמצעותכם.
רצינו לציין את הייעוץ המקצועי, הקפדנות, השרות המצוין והאישי, הפתרונות היצירתיים והליווי המסור בכל שלב ושלב.
סייעתם לנו גם מעבר לתכנון המטבח עצמו במתן יעוץ לגבי החיפוי במטבח וספקי מוצרי חשמל משלימים.

נהנו מאוד לעבוד אתכם ורכשנו חברים חדשים בדרך...
בהערכה רבה והמשך הצלחה,


פנינה ואסף נעמן

פנינה ואסף נעמן ממליצים על המטבח שרכשו דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il