YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

עדי והראל אוליאל ממליצים על המטבח שרכשו דרכנו

 

הנדון: תודה על מטבח מדהים ושירות נפלא

הגענו למטבחי מיכאלו בהרצליה פיתוח במהלך שיפוץ הדירה לאחר שבדקנו מספר רב של חברות עיצוב מטבחים, מתוך כלל לחצי השיפוץ פגשנו צוות מדהים, אמין ואיכותי שביצירתיות נפלאה תכנן מטבח המתאים במיוחד לצרכינו.

כלל הבקשות והפניות מצידינו נענתו במהירות, אדיבות ומקצועיות נדירה. אודי וחן דאגו לכלל הפרטים, תוך הקפדה על המראה האסטטי החיצוני, הצוות המקצועי עמד בדיוק רב בלוח הזמנים, במדידות ובהרכבה הסופית.
החברים וכל מי שמבקר אצלנו, לא מפסיקים להחמיא על התוצאה הסופית. תודה רבה לכם. אתם גדולים.

עדי והראל אוליאל

עדי והראל אוליאל ממליצים על המטבח שרכשו דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il