YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

מרסל ורן מוזס מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

משפחת מיכאלו היקרה,


אמש הוכחתם מעבר לכל ספק סביר שהמשפט " המציאות עולה על כל דמיון" אינו רק קלישאה אלא הנחת עבודה ממשית!!!
לאחר מסע קצר ומרתק הגיע רגע השיא והחלום שלנו הפך למציאות בדמות מטבח מהאגדות.
תודה לכל הצוות המדהים- אודי, אביב, חן ורינת בניצוחו של אבא חנניה.
עשיתם את זה ובגדול!!!!
הרבה הערכה, כבוד והוקרה...


משפחת מוזס

מרסל ורן מוזס מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il