YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

יעל ושגיב קרלבוים ממליצים על המטבח החדש שלהם

בוקר טוב למשפחת מיכאלו היקרים...

ראשית, המון תודה על המטבח ה מ ה מ ם שיצא....

איזה כיף להיות מבסוטים מספק

אנחנו עוד נכתוב ונמליץ איפה שרק אפשר. אבל, עדיין לא סיימנו איתכם :)

אנחנו צריכים עכשיו הצעת מחיר ליחידה הנוספת שרוצים להוסיף...

חנניה אתמול לקח מידות.

תודה רבה,

יעל ושגיב

יעל ושגיב קרלבוים ממליצים על המטבח החדש שלהם

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il