YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

יעל מוריץ מדברת על המטבח שרכשה דרכנו

לאודי וחן שלום רב,
רציתי רק לומר שאני נהנית מהמטבח שלכם כל יום ומציגה אותו עם המלצות חמות לכל אורחי.
באיחולי שנה טובה וחג-שמח.

יעל מוריץ

יעל מוריץ מדברת על המטבח שרכשה דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il