YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

טליה ומשה דותן מדברים על המטבח שרכשה דרכנו

אודי היקר,
הגענו אליכם אחרי שהזמנו ארונות מטבחים בחברה גדולה, ואף שלמנו מקדמה.
לאחר הביקור באולם התצוגה וקבלת הפנים שלך החלטנו
לבטל את ההזמנה בחברה הגדולה (ולהפסיד את המקדמה
ששולמה) ולהזמין המטבח אצלכם.
הגענו אליכם ללא אדריכל או מעצב. המטבח עוצב ותוכנן
בעזרתכם.

ארונות המטבח הותקנו כמובטח לשביעות רצוננו המלאה.

בתודה,
טליה ומשה דותן - הרצליה.

טליה ומשה דותן

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il