YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

סיגלית ועמית רז ממליצים על המטבח שרכשו דרכנו

 לצוות מיכאלו,

כבר בפגישת ההכרות עם מטבחי מיכאלו בראשות אודי הרגשנו שלמרות שמדובר בפרויקט,
נושא המטבח מטופל כאילו היה זה בית בבנייה פרטית.
מטבח פרקטי לצד עיצוב ואוירה הינם דבר מרכזי באיכות המגורים.
הקדשנו זמן ומחשבה רבה כיצד יראה המטבח בביתנו
אודי היית שם בפרטים הקטנים והתאמת לנו כמו כפפה ליד, עזרת, ייעצת, תרמת מניסיונך והקדשת שעות רבות לדרישותינו הקפדניות והמשתנות בעת תכנון כל חלל המטבח.
איכות הביצוע לא נפלה מיכולת התכנון והתוצאה היא מטבח מעולה, מעוצב למשעי ונוח לכל בני הבית.
מטבחי מיכאלו עזרתם לנו גם ברכישת מוצרים נלווים למטבח ובעבודות נגרות אחרות בבית
אנו מרוצים מאוד מבחירתנו ומהתוצאה ונהנים ממנה כל יום.

תודה!

עמית וסיגלית רז
קיבוץ עינת

סיגלית ועמית רז ממליצים על המטבח שרכשו דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il