YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

יוני ויעל אבישר מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

לחן אודי וצוות מיכאלו,

תודה רבה על חוויה מקסימה נעימה ומאוד מוצלחת.

מטבח החלומות שלנו יצא בדיוק כמו שדמיינו אותו. 
היה מאוד נעים לעבוד בחברתכם, מרגישים את המשפחתיות בניהול העסק 
מה שמאוד תורם ליחס אישי בליווי הפרויקט, איכות המטבח הגבוהה והרבה הבנה לאורך התהליך.

שלכם, יוני ויעל אבישר
רמת השרון

יוני ויעל אבישר מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il