YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

גלית ואלעד בר-און ממליצים על המטבח החדש שלהם

היי אביב,


רצינו לכתוב לך שאנו מאוד מרוצים מהמטבח שלנו, החל מתהליך ההזמנה,
מהשרות האדיב והאישי, וכלה באספקת המטבח בזמן, באיכות וברמה שלה ציפינו.
תודה רבה על הכל.
גלית ואלעד בר-און

 

גלית ואלעד בר-און ממליצים על המטבח החדש שלהם

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il