YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

ברק וקרן לוזון מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

אהלן חן.


מה שלומך ?
עכשיו שהענינים נרגעו וכבר מבשלים במטבח המדהים (לא אנחנו - השוכרים) רציתי להגיד תודה !
תודה גדולה, תודה על המקצועיות, על תשומת הלב לפרטים, על פתרון בעיות, על החיוך ובעיקר על זמן שהשקעת בהכרות אתנו כמשפחה - הצרכים שלנו והמצב המיוחד שבו אנחנו נמצאים.
תודה !!!
בכל סיטואציה ומקום שנהיה תמיד נמליץ בהמון אהבה.

ברק וקרן לוזון
(וגם הילדים, הגיסה, החם.....)

ברק וקרן לוזון מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il