YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

אולי ואייל שניידר מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

היי אודי, היינו עכשיו בבית והמטבח הותקן.
מכל עוגמת הנפש שעברנו עם הבנייה של הבית,
המטבח זה הדבר היחיד שאנו שלמים איתו.

יצא מאוד יפה, תודה! משפחת שנידר

אולי ואייל שניידר מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il