YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

נוגה ומוריס מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

חנוש,

אין מילים לתאר את המטבח חוץ מ- מדהים!!!!!!!

אין דברים כאלה!

אודי ומיכאל מקסימים ומקצועיים בצורה בלתי רגילה בעליל!

 

אני בטוחה שגם בקזבלנקה אין כאלו מטבחים מקסימים ואפילו לא בארמון המלך J!

מאושרת מהבחירות שלי.

תמסרי תודה בשבי לכוווווולם 

 

נגה ומורי

לקוחות ממליצים

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il