YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

יהודית גולדמן מדברת על המטבח שרכשה

לכל צוות מיכאלו,

שמחתי לעבוד עמכם.

עבוקה מקצועית ומדויקת. שרות נפלא!

מאחלת המשך עבודה רבה ומהנה

בברכה,

 

יהודית גולדמן.

יהודית גולדמן מדברת על המטבח שרכשה

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il