YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

מרים ואיציק מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

 

העבודה הסתיימה, המטבח כבר כאן,

אבל החוויה הנעימה של כל תהליך העבודה מתחילת ההתייעצות, ההתלבטות,

ועד להתקנת המטבח, מלווה אותנו עד עכשיו...

המטבח הנעים הזה הפך למרכז הבית!

תודה ענקית לכל צוות מיכאלו

מרים ואיציק שילדקראוט

 

וכל המשפחה. 

מרים ואיציק מדברים על המטבח שרכשו דרכנו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il