YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון
מייקאובר מושלם - ממבנה ישן לגדול ומואר

מדור עיצוב של וואלה בכתבה על שיפוץ מבנה ישן

שיפוץ המבנה כך שכל חלל הבית הפך למרווח והמטבח בפרט הפך לפרקטי ומרווח כאשר מה שבעבר היה המטבח הפל לפינת אוכל וכל מה שהיה בנוי מחדרים מופרדים הפך לחלל אחד פתוח. הושם דגש על הכנסת אור טבעי למבנה. 

לכתבה המלאה במדור עיצוב בוואלה!

  • מטבחי מיכאלו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il