YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

מטבח עם שני צירי מעבר

מגזין Xnet בכתבה על וילה ביישוב עירוני בשרון 

עיצוב מטבח צר וייחודי היוצר מעבר משני צירים. למרות שמדובר במטבח צר, הוא נותן מענה לכח הפונקציות של עבודה נוחה והוא מתוכנן נכון. ניתן להגיע לכל הפונקציות החשובות אך ורק עם תנועה מינימלית. 

לכתבה המלאה במגזין Xnet

  • שיפוץ מטבח

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il