YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

מטבח בעיצוב התואם לרוח הקלאסית של הבית 

כתבה במגזין מאקו שסוקרת שיפוץ וילה ברמת השרון כחלק מהשיפוץ שופץ המטבח בבית על ידי חברת מטבחי מיכאלו.

 המטבח הותאם לעיצוב הקלאסי של הבית החל מן המשטחים מאבן קיסר עם קנטים מעוצבים וכלה בידיות הברזל שעיטרו את המטבח.

לכתבה המלאה במאקו

  • מטבחי מיכאלו

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il