YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

דרכי יצירת קשר

כתבו לנו - מטבחי מיכאלו

רחוב גלגלי הפלדה 16 הרצליה פיתוח

טלפון: 09-9506703 | Tel

פקס:  09-7683322 | Fax

מייל: info@michaelo.co.il

 Galgaly Haplada st #16  
Herzliya Pituach

שעות פתיחה:

ימים א'-ה': 10:00-19:00
ימי ו' וערבי חג: 09:00-13:00

 

 

 


 

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר,
מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.

יצירת קשר

כתובת:  גלגלי הפלדה 16, הרצליה פיתוח

טל': 09-9506703  |  פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני:    info@michaelo.co.il